november 29, 2021
Att lära sig konsten att tala

Att lära sig konsten att tala

Här kommer först ett boktips om ”Konsten att tala” skriven av Lennart Hellspong:

Bokens baksida informerar om följande:

Handbok i praktisk retorik:

”Nuförtiden möter vi ett pånyttfött intresse för retoriken, konsten att tala så att människor lyssnar och engagerar sig. Det är en kunskap med rötter i antikens syn på hur vi ger röst åt vår mening som aktiva medborgare. I två tusen år var det en självklar del av all högre bildning och en given utgångspunkt för alla som ville tala väl och vinnande.

Den här boken granskar vad som krävs för att övertyga som talare: hur man tar hänsyn till lyssnarnas tankar och känslor, finner lämpliga argument och ger dem en slående form. Lennart Hellspong presenterar retoriken i en modern tolkning som samtidigt försöker göra den klassiska förebilden rättvisa. Med konkreta exempel visar han hur man förbereder ett verkningsfullt tal, från att analysera situationen, samla stoffet och ordna helheten till att finna och minnas de rätta orden, men också hur man bäst använder rösten och kroppen för att nå fram till sina åhörare. Till handboken hör en övningsbok av samma författare”.

Konsten att tala

Skribenten Sylvia Chudy har en kurs i konsten att tala och samtala. Hon ger övningar som engageras kropp, röst och språk. Hon uppmanar att gärna öva med någon du har förtroende för och som kan ge dig feedback.

Den som vill utveckla sin karisma vinner mycket på att bekanta sig med retorik, de gamla grekernas namn för konsten att tala. Retorik ger mycket personlig utveckling anser Eva Kihlström som också håller i kursen. Genom att träna retorik tillägnar du dig ett mer kritiskt förhållningssätt till olika budskap.

Alla kan lära sig att tala väl. Det som krävs är mod, teknik, lyssna och läsa mycket. Det gäller också att öva och åter igen öva för att få rutin. Att kunna tala till och med andra människor är ovärderligt. Öva att samtala, då du inte bara talar till någon utan talar med någon. Utveckla din förmåga att lyssna väl.

Eva Kihlström föreslår en serie klassiska berättelseövningar för att träna i konsten att måla bilder med hjälp av språket. Att måla bilder är det främsta knepet för att bli en framgångsrik talare. Övningarna, som nedtecknades redan på 300-talet efter Kristus, har lagt grunden för både antik och modern retorikutbildning.

Hon fortsätter:

 1. Berätta en fabel, en historia som kan innehålla både människor och djur.
 2. Redogör för en händelse: dramatisk, historisk, politisk etc.
 3. Berätta en kort minnesvärd historia som omtalar en viss person.
 4. Säg en sentens, ett citat eller tänkvärt ord som tillråder eller avråder något.
 5. Gör en vederläggning: säg emot och omkullkasta ett påstående.
 6. Bekräfta något, håll med och befäst ett påstående.
 7. Förstärk en kliché eller föreställning.
 8. Lovtala: framhåll en företeelse eller en persons goda egenskaper, livsgärning, uppväxt etc.
 9. Smäda någon eller något. Svartmåla och framhåll dåliga egenskaper.
 10. Gör en jämförelse. Det kan röra personer, ting, företeelser.
 11. Karakterisera någon eller någonting.
 12. Beskriv och instruera hur en sak fungerar.
 13. Driv en tes eller ett tema.
 14. Försvara eller attackera en lag.

Ha inför ett samtal avsikten att lyssna aktivt och med närvaro. Här är några saker du kan ha i bakhuvudet: Vänd dig med hela kroppen mot den som talar. Ha ögonkontakt. Försök ”öppna upp” ditt ansiktsuttryck, ögon, mun, ögonbryn. Bekräfta det som sägs med nickar och hummanden och att återupprepa nyckelord. Hejda impulsen att komma med råd, förslag och omdömen. Låt den som talar tala till punkt.

Det är lätt att bli blockerad och frånvarande om man är upptagen med att tänka på att göra allt rätt. Flytta fokus från dig själv och bry dig istället om mottagaren. Ha intentionen att hjälpa andra känna sig väl till mods, och att bidra till allas bästa. Det kommer att lysa igenom.

Hitta en god förebild. Studera hur någon annan gör. Det handlar inte om att imitera, utan att lära sig av andras kunskap. Det du uppskattar hos andra har du ofta tillgång till inom dig själv.

När kursen är klar har man fått övningar, tips och inspiration som gett motivation att fortsätta arbeta med kroppsmedvetande, närvaro, röstträning, konsten att tala och samtala. Man blir mer medveten om kroppens tysta budskap, ökar förmågan att vara närvarande, och blir en bättre lyssnare. Man kan göra sin röst hörd på ett nytt sätt.