november 29, 2021
Holländska - många likheter med svenskan

Holländska – många likheter med svenskan

Det finns många likheter mellan holländskan och svenskan. Faktum är att det sägs att om man kan svenska, engelska och tyska kan det ta runt tre månader att lära sig holländska. Det finns dock några hakar med språket som kan vara svåra att förutse i början. Landets läge mellan England och Tyskland gör givetvis att det har fått influenser från båda språken. Har man en gång börjat titta på holländskan ser man ganska snabbt att det går att hitta de holländska orden i ändra svenskan, engelskan eller tyskan. Förutom det finns det ofta många likheter mellan orden i svenskan och holländskan.

Lätt språk med många fallgropar

Om det är lätt kan man börja undra vad svårigheten i att lära sig språket ligger. En sak man ska ha klart för sig när det kommer till holländskan är att varje liten stad har sin egen dialekt. Det gör att även om landet är otroligt litet varierar uttalen av de olika orden otroligt mycket mellan varje liten stad. Självklart är det liten skillnad mellan dialekterna grannstäder emellan, men bara genom att åka en timme åt endera hållet har man stött på en helt ny dialekt som kan vara svår att förstå. Det här är en av svårigheterna. En annan svårighet när det kommer till holländskan är att språken har en väldigt svår grammatik. Frågar man en holländare säger de att det inte är någon idé att försöka lära sig då det ändå är för svårt även för dem själva. Jämför man med svenskan, tyskan och engelskan ser man ändå många likheter med den tyska grammatiken i bland annat ordföljden och meningsuppbyggnaden.

Språket talas även i andra länder

Holländskan talas inte bara i Holland, utan den finns även i andra länder som Belgien och även i Sydafrika. Den holländska som talas i Belgien heter flamländska och är inte holländska i sig. Flamländskan klingar lite mer åt franskan och är ett språk i sig även om det är väldigt identiskt med holländskan. Den holländska som talas i en liten del av Sydafrika härstammar från den tiden som Sydafrika var en holländsk koloni och är väldigt olikt det språk som idag talas i Holland.

Även om det här låter svårt är holländska helt klart ett språk som kan vara roligt att lära sig. Det talas inte av så många världen över, men att lära sig det kan ses lite som en bonus eftersom det ändå är så pass lätt att man snabbt kommer in i det. För den som vill åka till landet och lära sig språket rekommenderas helt klart att man väljer att flytta nära den tyska gränsen om man sedan tidigare kan tyska då likheterna är större i uttalet om man är nära gränsen. Är det franska man kan sedan tidigare rekommenderas självklart Belgien för att det ska vara lättare att lära sig språket, även om det då är flamländska man lär sig. För att lära sig läsa språket går det bra att göra det även från Sverige. Likheterna är stora och att lära sig förstå är inte alls svårt.