september 19, 2021
Varför engelska är ett viktigt språk att kunna

Varför engelska är ett viktigt språk att kunna

Det språk som man pratar mest ute i världen nu är just engelska. Så det är engelska som det mest dominerande språket framför alla andra i världen.

Redan på 1600-talet var människorna som pratade engelska språket så många som sju miljoner stycken! Och det var på två ställen, nämligen i Skottland och England. Sedan fördes engelskan ut i världen av det engelska imperiet till Afrika och Asien och då kom fler och fler att prata språket och det ökade markant!

När engelska slutade att bli populärt i en del kolonier spred det sig istället i resten av världen. Tack vare USA har det engelska språket nått sin spridning i resten av världen. På 1920-talet pratade en fjärdedel av alla människor på jorden just engelska.

Engelska är näst störst av alla språken som modersmål i världen. Det är hela trehundrasextio (367) miljoner personer som pratar engelska. Ett annat språk är ännu större än engelska och det är kinesiskan. Just det språket använder en komma två (1,2) miljoner människor sig av.

För att lära sig vad fyrahundrafemtio tusen ( 450 000) människor säger, så är det bra att lära sig prata Engelska.

Här är några samlade, roliga svar som olika elever på gymnasiet anser sig tycka är självklara och praktiska när man väl kan prata engelska:

För att man ska kunna utvecklas inom sitt jobb är det perfekt att lära sig det engelska språket.

Engelska är framtidens språk.

Skall man jobba utomlands är det nästan ett måste att kunna engelska.

Engelska är oerhört nyttigt att kunna!

Det är lätt och roligt att lära sig engelska bra att kunna engelska i många olika sociala sammanhang både i Sverige, men framförallt när man är utomlands och skall prata med någon okänd person så man kan lära känna människor samt att inte missförstånd uppstår.

Säg att man träffar en partner och blir kär och denna partner bara pratar engelska, ja då är det verkligen guld att kunna det språket!

Arbetar man internationellt är det nästan ett måste att kunna just det engelska språket.

Om man vill jobba som översättare från eller till det engelska språket är det ju en självklarhet att kunna engelska.

Om man vill bli musikartist skall man självklart behärska det engelska språket!

Eftersom engelska är officiellt att prata i sjuttiofem (75) länder borde det vara obligatoriskt för alla och envar att lära sig det språket.

Man kan öva sin hjärna om man kan engelska genom att läsa böcker på det språket.

Man kan titta på engelska och amerikanska filmer utan text om man kan engelskans grunder och man lär sig samtidigt olika uttal medan man kollar.

Man kan sjunga med i engelska och amerikanska musiktexter utan problem om man behärskar språket.

När någon turist plötsligt stoppar en på gatan och bara pratar engelska eller amerikanska då kan man hjälpa personen tillrätta utan några problem.

Om man är turist själv och är i något land där de flesta behärskar engelska kan man lätt göra sig förstådd och även förstå om någon skall förklara något för en.

Man kan ha roligt och ge sin hjärna lite gymnastik genom att lösa korsord på engelska.