november 29, 2021
Varför studera latin?

Varför studera latin?

Latin – ett språk som ingen talar och väldigt få skriver. Varför ska man studera latin? Skälen är många. Låt oss börja med de mest självklara. Latinet var språket som tillhörde det romerska riket. I och med att imperiet bredde ut sig över en så pass stor yta har språket kommit att influera nästan alla språk i Europa. När man har studerat latin får man helt plötsligt upp ögonen för alla ord som faktiskt bygger på latinet. Prefix och suffix, prepositioner eller vilken ordklass som helst. Det går att hitta spår överallt. Termer som ingår i moderna samhällsnyttiga informativa ord har i princip alltid en grundstam från latinet. Att kunna latin gör det således enklare att lära sig andra språk, i synnerhet europeiska språk, då grunden är densamma. Idag används latinet fullt ut i olika akademiska ämnen. Biologi, medicin och teknik är de främsta. Alla blommor namnges efter latinet och även deras släktskap går att utläsa om man besitter kunskaper i latin. Det blir även enklare att förstå varför de heter som de heter när man har latinets språkliga gåva i bagaget. I medicin används även latinet flitigt i nutid. Läkare måste kunna de latinska namnen på kroppsdelar och åkommor. Även det har en logisk grund och gör det enklare för läkarna att förstå helheten.

Men det är inte bara i vetenskapliga ämnen och termer latinet går att återfinna. Under romartiden var latin ett ypperligt språk att använda sig av när man ville uttrycka sig i den skönaste av litteratur, i romantisk poesi, rebellartat klotter, trotsiga inskrifter och inristningar, och minst sagt skojiga visor och musikstycken. Det finns så mycket gammal litteratur som är nedskriver på det latinska språket. Att besitta de latinska kunskaperna möjliggör att man kan tolka, analysera och få bredare förståelse för en svunnen tid på vilken dagens samhälle faktiskt bygger.

Kunskaper i latin ökar förståelsen för historian

Inte nog med att man lärs sig förstå vad som har sagts, skrivits och tänkts. Man lär sig också till stor del att förstå varför vi säger som vi gör idag, varför vi skriver på det sätt vi gör och varför vissa tankar går de banor de gör idag. Latinet har spelat en stor roll för resten av världens grammatik och haft stort inflytande på uttal och uttryckssätt. Ord, ordspråk, begrepp och orddelar som är livs levande idag härstammar i direkt nedgående led från latinet.

För att verkligen förstå latin – som inte bara är ett språk utan en hel historia inom kultur och mänskligheten – räcker det inte bara med att plugga in termer som en robot. Man måste känna språket genom att läsa och lyssna. Det finns faktiska filmer och musik. Prata och lära sig uttalet är fantastiskt och ger större helhetsbild över latinet men också över ens eget språk och många andra. Mer eller mindre tydliga spår går hela tiden att hitta vilket gör livet mycket roligare. Dessutom är latin häftigt, för exakt hur många är det som verkligen förstår allt som står på gamla grekiska, romerska och imperialistiska monument? Kunskap är makt och makt är kunskap.