november 28, 2021
Viktiga språk att kunna i framtiden

Viktiga språk att kunna i framtiden

Språk är en ovärderlig kunskap som öppnar många dörrar. I en allt mer globaliserad värld så är det oundvikligt att man kommer i kontakt med andra språk. EU, FN och andra organisationer har gjort att fler språk har fått en viktig plats och idag är man knappt anställningsbar utan att kunna engelska och ofta även ett till språk. Men hur kommer det att se ut i framtid? Denna artikel kommer att handla om språk som kan bli viktiga att kunna i framtiden.

Engelskan kommer fortsätta att dominera en tid

I många år har ett antal språk dominerat både det diplomatiska, politiska, civilsamhället, kulturen och inom många andra områden och dessa språk är naturligtvis engelska, franska, tyska, spanska och även italienska. Som man kan förstå så har Europa varit den kontinent som har varit en maktfaktor i världen varför just dessa språk har och är viktiga i alla möjlig sammanhang. Franskan, ett språk som används inom diplomatin men också i andra större sammanhang är också modets språk men också gastronomins.

Tyska är och har varit ett väldigt viktigt språk för inte minst Sverige då tysk ekonomi har alltid varit i fokus. Engelskan är egentligen ett universellt språk som funkar över hela världen och engelskan har en speciell status. Spanskan är också ett språk som talas av hundratals miljoner med människor och är naturligtvis en viktig faktor. Men hur kommer det att se ut i framtiden? Engelskan är ett språk som med rätt stor säkerhet kommer fortsätta att vara det dominerande språket och framförallt i västvärlden. Franskan och tyskan kommer också att ha en viktig roll och inte minst inom Europa då det är dem största ekonomiska och politiska faktorerna i Europa.

Kina blir en allt större faktor

Kina blir en allt större faktor

Men det språk som kommer och är på väg att närma sig toppen är mandarin, det språk som talas i Kina. Kina är ett land som har varit på uppfart under dem senaste 20 år och har skapat en enorm maktposition både politiskt men också ekonomiskt. Landet är världens näst största ekonomi och är kanske världens största exportland och kinesiska företag intar fler och fler marknader världen över. Då Kina har blivit ett viktigt handelsland för i stort sätt hela världens länder så ställer detta även krav på alla som gör affärer med landet.

Kina är ett stolt land och man talar för det mesta mandarin, även om många talar engelska men fler och fler inser vikten av att kunna mandarin då det öppnar stora möjligheter. Kina är inte bara en ekonomisk stormakt utan börjar även bli en alltmer större aktör inom kultur, musik och andra branscher och inom en snar framtid så kommer det vara en stor fördel att kunna mandarin. Man kan tydligt se att allt fler skolor och högskolor världen över erbjuder mandarin som ett språk och detta märks väldigt tydligt i Europa där studenter väljer att läsa mandarin i allt större uträckning. Det är naturligtvis svår att sia om framtiden men det som står klart är att engelskan kommer att vara dominerande men kommer att dela plats med mandarin.