Hem

Säsongen för radonmätning har kommit: Skydda dig själv och din familj

Hösten har svept in och det är dags att rikta vår uppmärksamhet mot en angelägen fråga som ibland glöms bort: radon. För många är detta ett osynligt hot som smyger runt i vår vardag, och om vi inte agerar kan det utgöra en allvarlig risk för vår hälsa. Nu är det perfekta tillfället att agera eftersom radonmätningssäsongen är här!

Radon, en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och vissa byggmaterial, är ett tyst och luktfritt hot. Dess skrämmande egenskaper gör det omöjligt att upptäcka utan mätning. Det är därför viktigt att ta detta på allvar.

Exponering för höga radonhalter är kopplad till allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer. I själva verket är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Hösten och vintern erbjuder den mest gynnsamma tiden för noggrann radonmätning eftersom våra fönster och dörrar vanligtvis är stängda för att hålla värmen inne. Detta skapar de perfekta förutsättningarna för att få exakta mätresultat.

För att kontrollera din inomhusmiljö är det avgörande att förstå de tre huvudkällorna till radon i våra hem och veta hur du kan vidta åtgärder för att skydda dig själv och din familj.

  1. Radon från marken

Marken under ditt hem är den vanligaste källan till radon. Radon från marken tränger in genom små öppningar i din grundkonstruktion och sipprar sedan in i inomhusluften.

  1. Radon från byggmaterial

Vissa byggmaterial som exempelvis blåbetong kan avge radon under en längre tid. Det är viktigt att vara medveten om detta. 

  1. Radon från hushållsvattnet

Om du har en egen brunn kan radon även komma från ditt hushållsvatten. Det är viktigt att testa vattnet regelbundet för att undvika att öka radonhalterna i inomhusluften.

Hur gör du en radonmätning?

Att genomföra en radonmätning är en enkel process som kan ge dig värdefull information om radonhalterna i ditt hem. Här är stegen:

  • Beställ hem radonmätare för hemmabruk.
  • Placera ut mätinstrumenten enligt de medföljande instruktionerna.
  • Låt mätinstrumenten stå under den angivna mätperioden, vanligtvis några månader.
  • Skicka tillbaka mätinstrumenten när mätperioden är avslutad.
  • Inom en vecka får du en utförlig rapport som visar om dina radonhalter är inom säkra gränser eller om de är förhöjda.

Genom att agera i tid och utföra regelbundna mätningar kan du minska din exponering för radon och säkerställa en hälsosam och säker miljö för dig och din familj. Ta ansvar för din hemmiljö och beställ radonmätare redan idag!