Hem

EcoQube – den smarta radonmätaren för husägare

Radon kan utgöra en hälsorisk särskilt om man utsätts för höga halter under lång tid. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran och radium bryts ner i marken och sprids sedan inomhus genom sprickor och hål i byggnaders grund och golv.

I Sverige finns det områden där marken har höga koncentrationer av uran och radium, och därför är risken för höga radonhalter inomhus större i vissa delar av landet. Dock kan höga halter av radon i inomhusmiljöer förekomma över hela landet.

Genom att genomföra regelbundna radonmätningar och vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen kan risken för hälsoproblem från radon minskas avsevärt.

Det är viktigt att genomföra en radon mätning vid husköp/husbygge, vid ombyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen, eller om man misstänker att det finns radon i inomhusmiljön. Att mäta radonhalten själv är en enkel process!

EcoQube är en smart och prisvärd radonmätare som är mer precist än andra liknande instrument för hemmabruk. Dess patenterade teknologin levererar snabba, tillförlitliga och exakta resultat för att kontinuerligt mäta och övervaka radonhalten.

Med EcoQube-appen är det enkelt att övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

EcoQube är speciellt utformad för villaägare. Den har följande fördelar:

  • Digital
  • Ger resultat på bara 10 minuter
  • Snabb och exakt
  • WiFi-ansluten
  • Användarvänlig app för både Android och iOS
  • Kompakt och modern design som är stor som en handflata.

Gränsvärdena och referensnivån för radon har fastställts av relevanta myndigheter, inklusive Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och Boverket. För bostäder och allmänna byggnader är det tillåtna gränsvärdet för årlig radonhalt 200 Bq/m3. Om radonhalten överskrider detta gränsvärde bör en utredning genomföras för att identifiera orsakerna till den förhöjda nivån.

Beställ EcoQube radonmätare här!